Všechny položky jsou povinné:
Název projektu:
Záměr projektu:
Pro jakou skupinu lidí je projekt určen:
(konkrétně ji popsat)
Jakou má skupina lidí v projektu potřebu:
(odkud to vím, jak si to ověřím)
Co bude cíl projektu:
(jak to změřím)
Jaké konkrétní aktivity bude
projekt zahrnovat:
Informace o žadateli
Jméno:
Příjmení:
Email:
Telefon: